חודש: מרץ 2017

מי זקוק למערכת CRM?

מערכת CRM היא מערכת המספקת לנו נתונים על לקוחותינו ועל הדברים שהם עושים. כל נתון על הלקוחות נאסף ולאחר מכן מנותח על ידי המערכת ומוצג לנו בגרפים וטבלאות.
Read More